Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna Kraków - Centrum Medyczne NOWOMED

poradnia-alergologiczna-krakówAlergia jest chorobą o tak różnych objawach, mechanizmach i narządach nimi dotkniętych, że jej precyzyjne rozpoznanie  będące koniecznym warunkiem leczenia zakończonego sukcesem, wymaga ogromnej lekarskiej wiedzy i doświadczenia. Korzyści w trakcie leczenia alergii przynosi też współpraca lekarzy różnych specjalności. Dlatego w poradni alergologicznej Centrum Medycznego NOWOMED  pracuje zespół doświadczonych specjalistów alergologów m.in. pracowników Kliniki Alergii i Immunologii Kraków Skawińska, a także lekarzy innych specjalizacji istotnych w leczeniu chorób alergicznych u dorosłych i dzieci, jak dermatolodzy, pulmonolodzy czy laryngolodzy. Nasi lekarze alergolodzy...

Wiek XXI został określony przez Światową Organizację Zdrowia wiekiem alergii. Uważa się że powodem rozpowszechniania się alergii na świecie jest zwiększające się zatrucie i chemizacja naszego środowiska (chemia w żywności, w domu, w ogrodzie). Alergia wywoływana jest nałożeniem się dwóch czynników tj. czynnikiem genetycznym – dlatego osoby mające w rodzinie alergików są bardziej narażone, oraz czynnikiem środowiskowym tzw. alergenem, który decyduje o ujawnieniu się objawów alergii. U alergików komórki układu odpornościowego stają się nadwrażliwe  i zaczynają zwalczać obiekty które do tej pory traktowały obojętnie (alergeny np.: pyłki, kurz, białko jaja) traktując je tak jakby to były groźne dla organizmu drobnoustroje. W trakcie tej reakcji powstaje typowy „stan zapalny” wywołany substancjami uwalnianymi przez komórki odpornościowe które normalnie skierowane są na niszczenie zarazków chorobotwórczych, a u osób  chorych na alergię bezskutecznie niszczą alergeny.

poradnia alergologiczna w KrakowieAlergenami mogą być dowolne czynniki z otaczającego nas środowiska: alergeny wziewne (np. pyłki roślin, zarodniki grzybów, roztocza), alergeny pokarmowe (np. mleko, jaja, ryby), alergeny kontaktowe (np. lateks, metale). Szczególnie niebezpieczne jest uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych (np. pszczoły, osy) – użądlenie w tym przypadku może doprowadzić do wstrząsu - co stanowi zagrożenie życia.

W poradni alergologicznej NOWOMED Kraków

Wykonujemy wszystkie znane badania diagnostyczne, których wyniki pozwalają naszym lekarzom na precyzyjne i trafne postawienie rozpoznania oraz podjęcie stosownego leczenia alergii zgodnie z najnowszymi zaleceniami światowych i europejskich organizacji alergologicznych.

- testy alergologiczne z krwi – badanie poziomui całkowitej i swoistej immunoglobuliny E w surowicy
- testy alergologiczne płatkowe (naskórkowe) – diagnostyka alergii kontaktowej
- testy alergologiczne skórne – diagnostyka nadwrażliwości natychmiastowej
- badanie spirometryczne (spirometria) – nieinwazyjne i bezbolesne badanie oceniajace funkcjonowanie płuc i oskrzeli pacjenta - diagnostyka astmy i POChP
- spirometryczna próba prowokacyjna z metacholiną - podobne do spirometrii badanie określające reaktywność oskrzeli pacjenta na określone substancje - diagnostyka astmy

Testy alergiczne – więcej informacji...

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem leczenia alergii jest precyzyjne ustalenie jej przyczyny, czyli określenie alergenu i unikanie go bądź wyeliminowanie ze środowiska życia. Niestety w przypadku większości alergenów całkowite ich wykluczenie z naszego otoczenia nie jest możliwe. Dlatego dla każdego pacjenta program leczenia powinien być ustalony indywidualnie. Poza przyjmowaniem zaordynowanych przez alergologa leków, możliwe jest też w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie zabiegu odczulania na poszczególne alergeny tzw. immunoterapia swoista – jest to proces długotrwały i wymagający szczególnej dyscypliny ze strony pacjenta, jednak przeprowadzony we właściwym czasie daje wyraźne efekty.

Odczulanie – więcej informacji...

Zobacz jakie są ceny konsultacji specjalistów w przychodni alergologicznej NOWOMED Kraków Ruczaj

Sprawdź jak do nas dojechać